comunicare manageriala

Comunicarea managerială eficientă pleacă de la premisa că, în toate departamentele dintr-o companie, sunt colegi cu interese comune. Firma trebuie organizată în așa manieră încât să se construiască punți între oameni, nu bariere. Astfel, organizarea trebuie văzută drept un set de reguli care stă la baza succesului afacerii, garantând în același timp siguranța materială proprie. Orice altă percepție poate tulbura bunul mers al afacerii.

Capacitatea de a comunica eficient, atât oral, cât și în scris, este o deprindere de bază pentru manageri, fiind totodată baza lidership-ului eficace. Comunicând, oamenii împărtășesc unii cu alții informații și își influențează reciproc comportamentele, atitudinile. Comunicarea îi ajută pe manageri să stabilească și să mențină relații interpersoanle, să ii asculte pe alții și în cele din urmă, să procure informația necesară pentru a dispune de o forță de muncă implicată, însuflețită. Niciun manager nu poate gestiona situațiile conflictuale, nu poate negocia cu succes și nu își poate câștiga statutul de lider fără a fi un bun comunicator.

Ca și manager este necesară conștientizarea rolului unei comunicări eficiente, și a stăpânirii artei realizării ei. Chiar dacă ne-am născut cu capacitatea de a vedea, vorbi sau auzi, nu înseamnă că deținem și capacitatea de a comunica corect. Un manager trebuie să știe să își expună deciziile ferm și convingător. Credibilitatea lui este dictată și de maniera în care poate comunica cu ceilalți. O prezentare neadecvată sau un raport transmis incorect poate afecta imaginea competenței sale ceea ce duce la dezechilibre în cadrul organizației.

Solicita consultanta

Consulting Broshure

Impress clients new and existing with elite business consulting brochures.

DOWNLOAD PDF

Opiniile clientilor